టెక్నాలజీతో అడ్డదారులు తొక్కుతున్న యువత | Technology Forcing Youth onto Wrong Path || Idi Sangathi

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 1,884

ETV Andhra Pradesh

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
M k
M k 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
This is the real present situation in A.P
V6 News LIVE | Telugu Live TV Channel | V6 News
V6 News Telugu
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.4 ਹਜ਼ਾਰ
Thamizhum Saraswathiyum | 26th to 30th July 2021 - Promo
0:35
Vijay Television
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 ਮਿਲੀਅਨ
HIS 17th B'DAY WITH A BANG AND S8UL GANG!
11:21
K18
ਦ੍ਰਿਸ਼ 674 ਹਜ਼ਾਰ
Minecraft unsolved mysteries | Minecraft in Hindi
11:02
MrGamerJay
ਦ੍ਰਿਸ਼ 672 ਹਜ਼ਾਰ
7:30 AM | ETV 360 | News Headlines | 22nd July 2021 | ETV Andhra Pradesh
1:28
ETV Andhra Pradesh
ਦ੍ਰਿਸ਼ 44 ਹਜ਼ਾਰ
Teke Tek - Türklerin muhteşem yıllarını İlber Ortaylı anlatıyor
2:34:47
Cost of an Ice Cream is Rs 60,000 | Topping with 23 Carat Edible Gold
2:00
ETV Andhra Pradesh
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.7 ਹਜ਼ਾਰ
Chit Chat With Actor Venkatesh over Narappa Movie
12:14
ETV Andhra Pradesh
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3.1 ਹਜ਼ਾਰ
5 PM | Ghantaravam | News Headlines | 21st July 2021 | ETV Andhra Pradesh
1:21
ETV Andhra Pradesh
ਦ੍ਰਿਸ਼ 33 ਹਜ਼ਾਰ
7 AM | ETV Telugu News | 24th July 2021
20:28
ETV Andhra Pradesh
ਦ੍ਰਿਸ਼ 223 ਹਜ਼ਾਰ
Thamizhum Saraswathiyum | 26th to 30th July 2021 - Promo
0:35
Vijay Television
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 ਮਿਲੀਅਨ
HIS 17th B'DAY WITH A BANG AND S8UL GANG!
11:21
K18
ਦ੍ਰਿਸ਼ 674 ਹਜ਼ਾਰ
Minecraft unsolved mysteries | Minecraft in Hindi
11:02
MrGamerJay
ਦ੍ਰਿਸ਼ 672 ਹਜ਼ਾਰ
1 v 99 PAN ONLY CHASE!
7:12
CarryisLive
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ
Dhagad Web Series || Episode - 7 || Chandoo Gadu || Infinitum Media
33:23
Chandoo Gadu
ਦ੍ਰਿਸ਼ 749 ਹਜ਼ਾਰ
MINECRAFT, BUT WE CAN CRAFT STRUCTURES
25:38
Ujjwal
ਦ੍ਰਿਸ਼ 3 ਮਿਲੀਅਨ
સાળી અને જીજાજી | Pagal Gujju
10:37
PagalGujju 2
ਦ੍ਰਿਸ਼ 111 ਹਜ਼ਾਰ